Als de behandelend arts denkt dat u een polyneuropathie heeft wordt er vaak een elektromyogram (EMG) gemaakt. Echter met een EMG kunnen niet de dunne zenuwvezels worden getest waardoor het onderzoek bij patiënten met een Dunnevezel Neuropathie geen afwijkingen zal vertonen.

Om de diagnose vast te stellen van Dunnevezel Neuropathie krijgt u een of meerdere onderzoeken zoals:
Een onderzoek naar de temperatuurgevoeligheid (temperatuur drempelonderzoek).
• Een onderzoek naar de geleiding van warmteprikkels (contact heat evoked potentials)
Een huidbiopt.
Cornea confocale microscopie
• Bloedonderzoek
• Vragenlijsten